VDN Logistics
Tầm nhìn của Công ty cổ phần dịch vụ kho vận VDN là nỗ lực trở thành một Tập đoàn Logistics toàn cầu, tạo ra giá trị cho con người và xã hội.

WELCOME TO VDN LOGISTICS

Công ty cổ phần dịch vụ kho vận VDN là sợi liên kết giá trị nhất
trong chuỗi cung ứng của khách hàng thông qua việc xác định đúng sản phẩm,
đúng địa điểm, giá cả phù hợp, thời gian hợp lý và trong điều kiện thích hợp.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của chúng tôi là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp những giải pháp logistics sáng tạo, luôn vượt qua sự trông đợi của khách hàng.
Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tổng thể và tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

SỨ MỆNH

Hoàn thiện chuỗi cung ứng logistics.
Tạo ra các giải pháp logistics tổng thể đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng.
Sở hữu, điều hành và khai thác những trung tâm logistics hàng đầu trên toàn quốc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn cải tiến chuỗi cung ứng logistics.
Sẵn sàng hợp tác với bất cứ đối tác nào.
Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên và đối tác.
Chăm sóc khách hàng là mối quan tâm hàng đầu.
Có trách nhiệm với những dịch vụ đang cung cấp.